Bestuur Stichting AJSO

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Gerard Jansen

Voorzitter

Brigit Ruiter

Vice-voorzitter/PR

Frans Bijsterveld

Orkestzaken/
Vertrouwenscontactpersoon

Sander Seppen

Penningmeester

Nadia van den Akker

Secretaris 

BESTUUR

Hitske Aspers

Algemeen bestuurslid/PR

Adviseurs

Het bestuur wordt geadviseerd door de volgende personen:

Hans Welle

Coördinator ensembles /
Ere dirigent Stichting AJSO

Daan Welle

Dirigent /
Artistiek leider

Jacopo Celli

Logistiek /
Instrumentenbeheer

Michel van den Bergh
Erik Ruiter

Muziekbibliotheek

Governance

Het bestuur van stichting Almeers Jeugd Symfonie Orkest hanteert deze Governance Code Cultuur als normatief kader voor goed bestuur. De Code gaat over de besturing van de organisatie en is aangevuld met de kernwaarden uit de Fair Practice Code. Dit is een gedragscode voor ondernemen en werken in de sector cultuur – talentontwikkeling. 

Betaalde krachten en vrijwilligers vragen wij een gedragscode te tekenen.

Klik hier om te zien hoe het werkt en sponsor gratis het AJSO

Privacy reglement & disclaimer

Wil je ons volgen op social media?

Aanmelden voor nieuwsbrief

Op onregelmatige basis informeren we u over onze activiteiten

Contact

Secretariaat Stichting AJSO
Contactformulier

© 2024 Stichting AJSO

Realisatie website: StudioDubbel