Algemene informatie

Stichting AJSO staat sinds 1 januari 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling cultureel (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Meer informatie vindt u op deze website van de Belastingdienst.

Naam: Stichting Almeers Jeugd Symfonie Orkest (afgekort als: Stichting AJSO)
Fiscaal nummer/RSIN: 8528.19.973
Rekeningnummer: NL 17 RABO 0142 2821 62
Contactgegevens: Waalstraat 55, 1316 ES ALMERE, secretariaat@ajso.nl

Doelstellingen stichting AJSO
Doelstelling van de Stichting is het behouden en uitbouwen van de opgebouwde orkestlijn (Strijkersklas - Orkestklas - Juniororkest - AJSO), waarin cursisten kennismaken met verschillende muzikale genres en hun muzikale talenten kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen wij de kwaliteit van het AJSO-toporkest waarborgen door middel van het houden van jaarlijkse audities. Een meting van de kwaliteit van onze orkesten wordt bepaald tijdens concoursen, uitwisselingsconcerten en/of festivals.

Tevens wil de Stichting AJSO hét platform voor de symfonische muziek zijn in Almere. Hierin staat kwaliteit en het op zo hoog mogelijk niveau muziek maken door kinderen en jongeren voorop. Enthousiasme en plezier in het samenspel wordt gewaarborgd. In de orkesten, de ensembles en bij solo optredens doen jongeren veel ervaring op. Daarnaast bieden wij de orkestleden de gelegenheid zich ook op sociaal gebied te ontwikkelen en zoveel mogelijk te participeren in de organisatie.
 
Als stichting leveren wij een belangrijke bijdrage aan het clturele landschap van Almere. Met onze activiteiten dragen wij bij aan de door de gemeente Almere gewenste maatschappelijke effecten om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Daarbij doet iedereen naar eigen kunnen mee, ongeacht zijn of haar beperkingen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 • Door middel van (groeps)repetities, masterclasses, ensemblespel, (educatieve) concerten en een breed repertoire bevorderen we de symfonische (klassieke) muziek in Almere, voor zowel de luisteraar als de beoefenaar. 
 • Door middel van de unieke doorgaande orkestlijn, bieden we een podium aan talenten om zich in het orkestspel te ontwikkelen, maar ook een omgeving waarbinnen ze zich sociaal en organisatorisch kunnen ontwikkelen.
 • Door het geven van concerten binnen en buiten Almere leren de orkestleden verschillende muzikale genres en hun muzikale mogelijkheden kennen;
 • Leden worden gestimuleerd om solistische ervaring op te doen en in kleine ensembles samen te spelen. Ook leren zij door het geven van groepsrepetities en/of het volgen van masterclasses.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Conform de ANBI beleidsregels ontvangen de bestuursleden een vergoeding voor de gemaakte onkosten en is er geen sprake van bovenmatig vacatiegeld.

 • Voorzitter : Gerard Jansen
 • Vice-voorzitter/PR: Brigit Ruiter
 • Penningmeester: Sander Seppen
 • Secretaris: Nadia van den Akker 
 • Bestuurslid orkestzaken: Frans Bijsterveld
 • Bestuurslid PR: Hitske Aspers

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het seizoen 2022-2023 vierde het AJSO het 35-jarig jubileum! En dat deden wij met een prachtig concert in Het Concertgebouw in Amsterdam. Daar nam oprichter en dirigent Hans Welle officieel afscheid van ‘zijn’ AJSO. Dirigent Daan Welle nam vanaf dat moment het stokje van hem over.  Het slotconcert en diverse andere concerten zorgden voor een mooi en muzikaal jaar. Een uitgebreid verslag met foto's leest u in ons jaarverslag. Zie onder aan deze pagina. 

Fondsenwerving
Naast de cursistenbijdragen van de orkestleden, bestaan de inkomsten uit subsidie van de gemeente Almere, sponsorgelden en inkomsten uit concerten en donaties.

Vermogensbeheer
Het (beperkt aanwezige) vermogen wordt in stand houden door een positief exploitatie-resultaat te realiseren. Besteding van het vermogen is niet van toepassing.

Jaarverslag 2023

Een prachtig jubileumjaar

Het volledige jaarverslag vindt u hier en bestaat uit:

 • Een inhoudelijke toelichting op de activiteiten
 • De verkorte jaarrekening inclusief grondslagen

Klik hier om te zien hoe het werkt en sponsor gratis het AJSO

Privacy reglement & disclaimer

Wil je ons volgen op social media?

Aanmelden voor nieuwsbrief

Op onregelmatige basis informeren we u over onze activiteiten

Contact

Secretariaat Stichting AJSO
Contactformulier

© 2024 Stichting AJSO

Realisatie website: StudioDubbel