AJSO Juniororkest studieweekend

29 februari - 1 maart 2020 - StayOkay  in Soest

Aanmeldformulier

Het studieweekend begint op zaterdag 29 februari 2020 om 9:30 uur en wordt zondagmiddag 1 maart 2020 afgesloten met een miniconcert. Het concert start om 15:30 uur en is rond 16:00 uur afgelopen.

We gaan met eigen vervoer, dus carpoolen is handig. Voor de organisatie van dit weekend hebben we een aantal gegevens nodig in verband met het eten, het vervoer en eventueel andere bijzonderheden. 

Stichting AJSO betaalt een groot deel van de kosten, maar er is ook een eigen bijdrage van €55,- per orkestlid. Als u betaalt voor 31 december 2019 dan krijgt u een vroeg-boek-korting van € 5,- en hoeft u dus maar €50,- over te maken (AJSO rekening: NL17 RABO0142282162, omschrijving: Naam lid + Juniororkest studieweekend 2020). Komt uw betaling later binnen dan is deze korting niet meer geldig. Als de betaling een belemmering is overleggen we graag met u want we willen graag iedereen erbij hebben.

Heeft u nog vragen ? Mail dan naar juniororkest@ajso.nl

Vervoer extra plekken?
Geen extra plek
1 plek beschikbaar
2 plekken beschikbaar
3 plekken beschikbaar
4 plekken beschikbaar
5 plekken beschikbaar