Algemene informatie

Stichting AJSO staat sinds 1 januari 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling cultureel (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Meer informatie vindt u op deze website van de Belastingdienst.

Naam: Stichting Almeers Jeugd Symfonie Orkest (afgekort als: Stichting AJSO)
Fiscaal nummer: 852819973
Adres: Ananasstraat 16, 1326 GH ALMERE

Doelstelling
De belangstelling voor het samenspelen in jeugdorkesten en ensembles in Almere bevorderen in de breedste zin. De orkestlijn Strijkersklas - Orkestklas - Juniororkest en het AJSO behouden en verder uitbouwen. Een grote bijdrage leveren aan het culturele landschap van Almere en omstreken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Door middel van (educatieve) concerten, (groeps)repetities, ensembles, masterclasses en een breed repertoire de symfonische (klassieke) muziek in Almere bevorderen, zowel voor de luisteraar als voor de beoefenaar. Daarnaast jonge, muzikale talenten een podium bieden om zich verder te ontwikkelen. Tevens wil Stichting AJSO hét platform zijn voor de symfonische muziek in Almere. Hierin staat kwaliteit en het op zo hoog mogelijk niveau muziek maken vanuit een groot enthousiasme en plezier in het samenspel voorop. Ook wordt de orkestleden de gelegenheid geboden zich op sociaal gebied te ontwikkelen en zoveel mogelijk te participeren in de organisatie.

Fondsenwerving
Naast de contributies van de orkestleden bestaan de inkomsten uit subsidie van de Gemeente Almere, sponsorgelden, concerten en donaties.

Vermogensbeheer
Het (beperkt aanwezige) vermogen in stand houden door een positief exploitatie-resultaat te realiseren. Besteding van het vermogen is niet van toepassing.

Jaarverslag 2018

Een prachtig jubileumjaar voor het AJSO Toporkest!

Het volledige jaarverslag vindt u hier en bestaat uit:

  • Een inhoudelijke toelichting op de activiteiten
  • De jaarrekening
  • Een toelichting op de jaarrekening

Privacy reglement & disclaimer

Would you like to follow us on Facebook or YouTube?

Apply for Dutch newsletter

We inform you about our activities on irregular basis.

Apply
Contact

Secretariat AJSO Foundation
Ananasstraat 16
1326 GH Almere
Contact form

© 2019 Stichting AJSO

Realisatie StudioDubbel