Orkestcommissie AJSO

Sinds september 2008 wordt het bestuur (de voormalige ouderwerkgroep) bijgestaan door de orkestcommissie. De orkestcommissie bestaat op dit moment uit 6 enthousiaste orkestleden die graag hun steentje willen bijdragen aan de organisatie rondom het Almeers Jeugd Symfonie Orkest. Zij zijn een afvaardiging uit de verschillende leeftijden en secties van het AJSO.
De orkestcommissie heeft zich sinds haar ontstaan ingezet voor o.a. het aanpassen van de regels tijdens reizen en studieweekenden, het organiseren van concertreizen naar Limburg en Texel, het organiseren van de reünie voor oud-leden en nog veel meer.  

De orkestcommissie wordt gevormd door: 

- Iris (hobo, voorzitter)
- Fleur (viool 1, notulist)
- Hitske (viool 1)
- Marije (viool 2)
- Mike (viool 1)
- Purcell (klarinet)

Tijdens de vergaderingen van de orkestcommissie wordt het bestuur gerepresenteerd door Pauline.

Contact opnemen met de orkestcommissie kan via orkestcommissie@ajso.nl.